Regelverk for CS:GO

SPESIFIKT FOR BREDDELIGAEN

Det spilles Bomb Defusal, 5v5, competitive.

Alle kamper i gruppespillet som best av ett kart (best of 1), og består av 30 runder.

Alle møter alle (Round Robin) i hver pulje.

Det laget som ligger på toppen av tabellen etter at alle rundene er ferdige går til finalespillet.

I finalespillet spilles semifinaler, bronsefinale og finaler på en dag, den 21. mai. Disse spilles om best av tre kart (best of 3).

Hvis et lag må melde forfall og ikke møter opp til kamp, vil det laget tape kampen på walkover. Vi ber dere ta kontakt med kapteinen på motstanderlaget og konkurranseadmin på Discord om dette skulle skje.

Kampene spilles til oppsatt tid, men det vil være mulig å flytte tidspunkt en time frem/tilbake om motstander og konkurranseadmin aksepterer det.

FAIR-PLAY REGLER

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.1. Formål og virkeområde

Fair play handler om å respektere visse regler slik at alle konkurrerer på samme premisser. Disse reglene er overordnet alle andre regler. Det innebærer at hvis det er motstrid mellom en konkurranseregel, spillregel, selvskrevet regel o.l. går Fair play-reglenes bestemmelse foran. Master Blaster sine Fair Play-regler sier noe om hvordan vi skal behandle hverandre, og om hvordan vi skal respektere spillregler og de spillene som det utøves i på Master Blaster sin plattform. Disse reglene gjelder for alle som besøker plattformen og viser til grunnleggende retningslinjer rundt vårt samspill med medspillere, motstandere, andre deltagere og arrangører. Reglene gjelder både før, under og etter en konkurranse. Brudd på Fair Play-reglene kan resultere i diskvalifisering fra konkurranser, trekk i poeng og i ytterste fall utestengelse fra plattformen.

§ 1.2. Punkter

   1. Les, kjenn til og respekter Master Blaster sitt regelverk.

   2. Møt dine medspillere og dine motstandere med entusiasme, dedikasjon og respekt.

   3. Verdsett og respekter de som arrangerer, organiserer og bidrar i en konkurranse.

   4. Kampfiksing, juks og bevisst utnyttelse av svakheter i systemene kan føre til utvisning fra plattformen.

   5. Bidra til at alle trives og har det gøy med e-sport.

GENERELLE KONKURRANSEREGLER

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.1. Formål

Konkurransereglene ønsker å sikre gode brukeropplevelser på plattformen og bidra til et trygt, sunt og morsomt konkurransemiljø.

§ 1.2. Virkeområde

Konkurransereglene gjelder for alle som besøker og benytter plattformen, og som deltar i konkurranser tilknyttet Master Blaster.

§ 1.3. Definisjoner

I konkurransereglene menes med:

 1. Deltager: En person påmeldt i en konkurranse

 2. Lagkaptein/Lagleder: En person oppnevnt av laget til å lede laget

 3. Plattform: Master Blaster sin digitale plattform

 4. Konkurranse: Alle typer kamper som utøves på plattformen

Kapittel 2. Generelle føringer rundt konkurranser på plattformen

§ 2.1 Påmelding og deltagere

Hvert lag setter sammen sitt eget lag på fem deltakere. Det er også lov med to forhåndsregistrerte innbyttere (ved visse tilfeller kan det tillates en tredje innbytter). Underveis i kampen så er det ikke mulig å benytte seg av innbyttere.

§ 2.2 Streaming og spectating

Det er tillatt for lagene å streame kampene de deltar i, så fremt de gjør det med en forsinkelse på minimum 60 sekunder.

Kapittel 3. Generelle regler på plattformen

§ 3.1 Ordensreglement

Hos Master Blaster skal alle kunne oppleve gleden og spenningen med e-sport. Derfor er trygghet, trivsel, respekt og toleranse grunnleggende verdier på plattformen.

Alle som besøker og benytter seg av plattformen må overholde følgende ordensregler.§ 3.1.1 Språk- og bildebruk. Ved upassende, krenkende eller truende språk- og bildebruk kan enkeltspillere og lag bli rapportert. Dette kan resultere i diskvalifisering fra konkurranser, trekk i poeng og i ytterste fall utestengelse fra plattformen.

Språkbruken gjelder for blant annet;

 • Navngivning av brukerprofil, lag og konkurranser

 • Beskrivelser på brukerprofiler, lagprofiler og konkurranser

 • Språk i meldinger og chat

 • Andre steder hvor bruker kan skrive på plattformen

Bildebruken gjelder for;

 • Profilbilde og lagbilde

 • Bannerbilder og logoer på konkurranser

 • Andre steder hvor bruker kan laste opp bilder på plattformen

§ 3.1.2 Oppførsel

Enkeltspillere og lag kan bli rapportert for dårlig oppførsel. Dette kan resultere i diskvalifisering fra konkurranser, trekk i poeng og i ytterste fall utestengelse fra plattformen.

Med dårlig oppførsel menes blant annet;

 • Usportslig oppførsel

 • Respektløs oppførsel

 • Å mobbe eller trakassere

 • Generelt skape et ubehagelig miljø på plattformen

Kapittel 4. Generelle konkurranseregler

§ 4.1. Deltagerens eget ansvar

§ 4.1.1 Oppmøte

Lagkapteiner skal gjennomføre veto for å velge hvilke(t) kart som skal spilles. Deltagerne mottar informasjon om og gjennomfører veto-prosessen via Discord. Lagkapteinene har maksimalt 5 minutter på seg til å velge hvert kart i veto-prosessen (med mindre annet er avtalt i forkant). Når veto-prosessen er gjennomført vil deltagerne motta informasjon for å koble til spill-tjeneren, og kampen starter når alle deltakere har koblet til, og én deltaker fra hvert lag har benyttet !ready-kommandoen i spillets chat.

Det er også deltagerens eget ansvar at all nødvendig programvare er klargjort, nedlastet og oppdatert, samt at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart til bruk.

§ 4.1.2 Dialog med arrangør og admin

Det er deltagerens eget ansvar å ta kontakt med arrangør eller admins hvis det oppstår noen problemer før, under eller etter en kamp. Lagkapteiner har et spesielt ansvar rundt å organisere laget og å holde kontakt ved behov med arrangører og admins.

Kapittel 5. Spillets regler

§ 5.1 Spillets gang

§ 5.1.1 Oppsett

Konkurransestruktur: velges av organisator

Type: velges av organisator

Lagoppsett: 5 versus 5, med 2 forhåndsregistrerte innbyttere (ved visse tilfeller kan det tillates en tredje innbytter)

Spillmodus: Bomb Defusal

Kartvalg: Valve Active Duty Map Pool

Kartvalgmetode (veto):

 • Ved Bo1: Ban, Ban, Ban, Ban, Ban, Ban, Decider

 • Ved Bo3: Ban, Ban, Pick, Pick, Ban, Ban, Decider

Sidevalg: Avgjøres med knivrunde

Antall Best av serier: Runder før og inkludert semifinale er Best av 1.

Rundeantall: Best av 30 med standard overtid.

§ 5.1.2 Pauser

Det legges til rette for pauser i løpet av og mellom kamper.

Det er kun tillatt med taktiske og tekniske pauser;

 • Taktiske pauser: Hvert lag kan bruke fire 4 taktiske pauser, som hver er på 30 sekunder, i løpet av et kart. Skriv “!pause” for å initiere taktisk pause.

 • Tekniske pauser: Hvert lag kan benytte seg av tekniske pauser. Ved bruk skal grunnen oppgis i chat. Pausen kan ikke benyttes i mer enn 10 minutter totalt, med mindre begge lag har avtalt noe annet. Skriv “!tech” for teknisk pause. For å starte kampen igjen må ett (1) medlem fra hvert lag skrive “!unpause”.

Ved misbruk av pauser kan enkeltspillere eller laget bli rapportert. Dette kan resultere i diskvalifisering fra konkurranser, trekk i poeng og i ytterste fall utestengelse fra plattformen.

§ 5.2 Juksing

§ 5.2.1 Ved mistanke om juks

Ved mistanke om juks kan enkeltspillere og lag bli rapportert. Master Blaster har tilgang til opptak av kamper og kan analysere disse ved behov. Det samme gjelder ved opptak som spillerne selv har i besittelse. Deltagere som spiller på Master Blaster sin plattform kan bli bedt om å ta opptak av kampene sine. Dette vil fremkomme tydelig ved behov. Arrangør og admins avgjør veien videre etter rapporteringer og analyse. Eventuelt vil det være dommere oppnevnt til konkurransen og de vil i å så fall ha avgjørende makt.

§ 5.2.2 Konsekvensen av juks

Hvis mistanken om juks stemmer kan enkeltspillere og lag bli diskvalifisert fra konkurranser, trukket i poeng og i ytterste fall utestengt fra plattformen.

§ 5.2.3 Former for juks

a) Cheats

Alle former for cheats er forbudt. Eksempelvis:

 • Aimbot

 • Wallhack

 • Hardware hacks

 • Alle former for programvare som gir en urettferdig fordel i spillet

Er du usikker på om noe regnes som cheat, ta kontakt med arrangør eller admin.

b) Scripts

Alle former for cheats er forbudt. Eksempelvis:

 • Stop shoot scripts

 • Center view scripts

 • Turn scripts

 • No recoil scripts

 • Burst fire scripts

 • Rate changers

 • FPS scripts

 • Anti-flash scripts

 • Bunny-hop scripts

 • Stop sound scripts

Følgende scripts er tillatt:

 • Buy

 • Jumpthrow

 • Demo

c) Alle in-game overlays, både de som er integrert i spillet, og øvrige overlays er forbudt.

Det gjøres unntak for følgende overlays:

 • cl_showpos 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)

 • cl_showfps 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)

 • netgraph 0/1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)

Bruk av overlays som erstatning for crosshair er forbudt.

d) Annen type juks

Andre faktorer som anses som juks:

   • Boosting igjennom vegger, tak, bakke og andre åpenbare utnyttelser av kart som ikke er tiltenkt

   • Desarmere bomben gjennom tak, vegger, objekter o.l.

   • Plante bomben på steder der den ikke kan desarmeres

   • “Pixel walks”

   • Bruke “kill” kommandoen i konsoll for å forkorte en runde

   • Modifiserte filer som gir en urettferdig fordel i spillet

Austbøvegen 16, 5542 Karmsund